Kategorier
Rusta&Matcha

Vägen till drömjobbet med Rusta och Matcha

Rusta och Matcha-programmet guidar individer mot drömjobbet genom att utveckla deras unika förmågor och matcha dem med arbetsmarknadens behov. Läs vidare här.

Att kunna få ett jobb och klara av arbetslivets utmaningar kräver ibland att man rustas och matchas. I en värld där rätt kunskaper och färdigheter kan leda till framgång, erbjuder program som Rusta och Matcha en personlig vägledning. Tjänsten är utformad för att stärka individer på deras väg mot anställning.

Man identifierar och utvecklar deltagarnas förmågor och matchar dem med lämpliga arbetsgivare. Genom personlig handledning, där konsultens erfarenhet och kunskap är till hjälp vid varje steg, rustas sökanden genom en anpassad plan. Denna plan syftar till att finputsa befintliga färdigheter och upptäcka nya, varpå man sedan matchas med ett yrke eller utbildning där man kan komma till sin rätt.

Det är en konst att rusta och matcha

Deltagarna i Rusta och Matcha står ofta långt från arbetsmarknaden och kanske inte ens blir kallade till en anställningsintervju. Konsulterna har ett speciellt uppdrag i samarbete med Arbetsförmedlingen att stärka och ge stöd åt dessa arbetssökande. Målet är en praktik eller anställning som leder till personlig och professionell utveckling.

Handledarna, med sin kloka blick och lyhördhet, stödjer genom hela processen, från rustning till matchning. De låter deltagarna träna på att presentera sig och skriva fungerande cv och de ger goda råd inför intervjuer och möten. Dessutom har konsulterna på Rusta och Matcha ett stort kontaktnät och kan slussa ut deltagarna till olika arbetsplatser som söker medarbetare.

För att kunna få mer information besök: rustaochmatchagoteborg.se