Kategorier
Redovisningsbyrå

En redovisningsbyrå i Stockholm samarbetar 

När du anlitar en redovisningsbyrå i Stockholm får du ta del av ett omfattande nätverk. Det finns experter inom bokslut, skatt, affärsjuridik och mycket mer. 

Nyckeln till framgång heter ofta samarbete, och det brukar även kallas community building. En redovisningsbyrå i Stockholm samarbetar med andra, så att du som kund kan få del av alla specialistkunskaper. En revisor har ju som uppgift att kontrollera att bokföringen är rätt och att den följer lagen.

Följaktligen får det inte vara samma person som gör bokföring och revision. Detta brukar man lösa praktiskt genom att redovisningsbyråer samarbetar. Du kan lämna din bokföring i trygga händer, och det finns då ytterligare en expert för själva kontrollen så att inget blir fel. Två revisorer kan samarbeta så att den ene gör bokföringen och den andre reviderar. 

Redovisningsbyråer kan affärsjuridik

Man samarbetar också med bankfolk och jurister, och de som jobbar på byrån har olika specialiteter och kompetenser. Du kan därför få kvalificerade råd och tips från erfaret folk i branschen när det gäller affärsjuridik. Givetvis är dina uppgifter helt sekretessbelagda, och ingen utomstående får reda på dina affärsplaner eller ditt kundregister.

Många företagare anlitar helst bokföringsbyråer just för att ingen i personalen ska kunna skvallra om löner eller ägarens utdelningar. Webbsidan Alla Bolag ger förstås en hel del information om aktiebolag, men det är inte allt som går att utläsa där. Handelsbolag och enskilda firmor är mer privata, men alla måste följa bokföringslagen. 

Konsulter hos redovisningsbyrå i Stockholm 

Du har väldigt stor nytta av din redovisningsbyrå i Stockholm när det gäller till exempel kompanjonavtal, för de måste skrivas på ett solklart sätt så att du slipper tvister i framtiden. Du kan också få hjälp med bolagsbildning om du vill starta ett nytt bolag. Kanske vill du avveckla ett företag och då kan du få tips om hur man gör det. 

Gäller det finansiering kan din redovisningsbyrå i Stockholm förse dig med aktuella rapporter om ditt företagsresultat, så att banken vågar att låna ut pengar till dig. Din revisor är lite som spindeln i nätet, som kan ge dig råd och tips även när det gäller kontakter med bankfolk eller investerare. Ska du låna pengar behöver du kunna förhandla fram den bästa räntan, och din redovisningsbyrå kan då vara en mycket bra referens för dig.

Kategorier
Redovisningsbyrå

Redovisningsbyrå i Stockholm ger experthjälp

Den som startar ett eget företag behöver inte nödvändigtvis vara expert på ekonomisk redovisning. Sådant kan en redovisningsbyrå i Stockholm ta hand om.

Den som startar ett eget företag kan ibland låta snålheten bedra visheten. Företagaren är förhoppningsvis expert på sina produkter och känner sin marknad samt allt som rör tillverkningsprocessen. Att förledas att syssla med löpande bokföring på kvällar och helger är oftast ett sätt att spilla dyrbar tid. Visst är det nödvändigt att ha grepp om företagets ekonomi, men sådana underlag tar en redovisningsbyrå i Stockholm fram på ett effektivt sätt.

På vilket sätt kan en redovisningsbyrå hjälpa en företagare, om vi utgår från att alternativet är att ha en egen ekonomichef? Det blir med all sannolikhet billigare! Dessutom har en professionell byrå bred erfarenhet och bevakar hela tiden nya bestämmelser kring bokförings- och skattefrågor. På en redovisningsbyrå finns också personer med specifikt kunnande.

Uppgifter för en redovisningsbyrå i Stockholm

Den som tänker starta eget bolag kan redan initialt kontakta en redovisningsbyrå i Stockholm. Byrån kan se till att registrering hos Bolagsverket och Skatteverket blir utfört utan problem. Uppgifter om bolagsordning med teckningsrätt för olika befattningshavare lämnas in och företaget får besked om vilken preliminär skatt som ska betalas periodvis. En redovisningsbyrå tar fram månadsrapporter löpande. Företagaren får därmed kontinuerlig information om tillståndet i bolaget och kan göra erforderliga korrigeringar av exempelvis försäljningspriser och inköpskostnader.

Redovisningsbyrån upprättar också skattedeklarationer för mervärdesskatt och sociala avgifter. När räkenskapsåret är slut tar byrån fram ett förslag till årsbokslut. Byrån lämnar också förslag till vilka skattemässiga justeringar som går att göra exempelvis avsättning till obeskattad reserv med mera. Om företaget har revisor lämnar byrån de uppgifter som behövs för att redovisningen ska kunna granskas. Och när årsbokslutet är klart ser byrån till att Bolagsverket får bokslutet i tid.