Kategorier
Redovisningsbyrå

Redovisningsbyrå i Stockholm ger experthjälp

Den som startar ett eget företag behöver inte nödvändigtvis vara expert på ekonomisk redovisning. Sådant kan en redovisningsbyrå i Stockholm ta hand om.

Den som startar ett eget företag kan ibland låta snålheten bedra visheten. Företagaren är förhoppningsvis expert på sina produkter och känner sin marknad samt allt som rör tillverkningsprocessen. Att förledas att syssla med löpande bokföring på kvällar och helger är oftast ett sätt att spilla dyrbar tid. Visst är det nödvändigt att ha grepp om företagets ekonomi, men sådana underlag tar en redovisningsbyrå i Stockholm fram på ett effektivt sätt.

På vilket sätt kan en redovisningsbyrå hjälpa en företagare, om vi utgår från att alternativet är att ha en egen ekonomichef? Det blir med all sannolikhet billigare! Dessutom har en professionell byrå bred erfarenhet och bevakar hela tiden nya bestämmelser kring bokförings- och skattefrågor. På en redovisningsbyrå finns också personer med specifikt kunnande.

Uppgifter för en redovisningsbyrå i Stockholm

Den som tänker starta eget bolag kan redan initialt kontakta en redovisningsbyrå i Stockholm. Byrån kan se till att registrering hos Bolagsverket och Skatteverket blir utfört utan problem. Uppgifter om bolagsordning med teckningsrätt för olika befattningshavare lämnas in och företaget får besked om vilken preliminär skatt som ska betalas periodvis. En redovisningsbyrå tar fram månadsrapporter löpande. Företagaren får därmed kontinuerlig information om tillståndet i bolaget och kan göra erforderliga korrigeringar av exempelvis försäljningspriser och inköpskostnader.

Redovisningsbyrån upprättar också skattedeklarationer för mervärdesskatt och sociala avgifter. När räkenskapsåret är slut tar byrån fram ett förslag till årsbokslut. Byrån lämnar också förslag till vilka skattemässiga justeringar som går att göra exempelvis avsättning till obeskattad reserv med mera. Om företaget har revisor lämnar byrån de uppgifter som behövs för att redovisningen ska kunna granskas. Och när årsbokslutet är klart ser byrån till att Bolagsverket får bokslutet i tid.