Kategorier
Okategoriserade

Revisionsbyrå Stockholm – frågor & svar 

Då det kommer till extern hjälp så drar sig många företag för att söka sådan. Det ses ofta som en onödig utgift att exempelvis anlita en revisionsbyrå i Stockholm. För vissa så är detta emellertid ett absolut krav. Ser man till olika aktiebolag – men även ekonomiska föreningar och organisationer – så ska en revision genomföras av en oberoende revisionsbyrå. 

Vi skulle dock säga att många företag drivna i andra former än aktiebolag också skulle tjäna på att välja en revisionsbyrå i Stockholm. Här nedan ska vi försöka förklara varför – och även ge mer information om detta ämne. Det gör vi genom att svara på några vanliga frågor i ämnet – enligt följande: 

Måste ett aktiebolag anlita en revisionsbyrå? 

Nej, men de allra flesta ska göra det enligt lag. Undantag är aktiebolag som inte uppfyller som minst två av tre krav – en årlig nettoomsättning på över 3 miljoner kronor, minst tre anställda och en balansomslutning på över 1.5 miljoner. Uppfyller man som aktiebolag endast ett av dessa tre krav så behöver man inte anlita en oberoende revisionsbyrå i Stockholm. 

Varför är det bra att anlita en revisionsbyrå? 

Av flera skäl. Dels för att man ska visa att man följer de lagar och regler som finns – och där externa företag, kunder, myndigheter och affärspartners ska kunna ges insyn i verksamheten. Dels så handlar det också om att man visar upp en solid bild utåt – det bygger upp ett förtroende. En annan fördel handlar om att man också ges viktig information om saker som kanske kan förändras till det bättre. Vissa rutiner och processer kan förändras och bättre lönsamhet kan skapas genom detta. Man kan även ta hjälp av en revisionsbyrå i Stockholm med rådgivning kring exempelvis skattefrågor. Hur mycket skatt betalar man in – och kan man, genom att hitta olika incitament och undantag, lätta på skattetrycket? I många fall kan man spara riktigt stora pengar – bara på att göra rätt.